biuro@tlumaczenia-capital.pl
 
 
 

Tłumaczenia przysięgłe

Czym są tłumaczenia przysięgłe?

W skrócie rzecz ujmując, tłumaczenia przysięgłe to specyficzny typ tłumaczeń, które posiadają wiarygodność urzędową. O ile tłumaczenia strony internetowej, książki lub broszury informacyjnej może wykonać każda osoba dobrze znająca określony język, to w przypadku umów firmowych, aktu małżeństwa, aktu zgonu, nostryfikacji dyplomu, dowodu rejestracyjnego, dokumentacji medycznej itp. wymagane są właśnie tłumaczenia przysięgłe, czyli takie, w których przetłumaczona treść poświadczona jest pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe czy uwierzytelnione?

Termin tłumaczenia przysięgłe równoznaczny jest z terminem tłumaczenia uwierzytelnione. Gwoli ścisłości, efektem pracy tłumaczy przysięgłych nie są tłumaczenia przysięgłe lecz tłumaczenia poświadczone – taki właśnie termin występuje w Ustawie o zawodzie tłumaczy przysięgłych. A zatem, nie istnieją de facto tłumaczenia przysięgłe– są jedynie tłumacze przysięgli. Tłumaczenia przysięgłe to jednak nazwa, która na dobre weszła w kanon języka potocznego i używana jest do określenia rezultatów pracy tłumaczy przysięgłych przez klientów i ludzi nie związanych profesjonalnie z branżą tłumaczeniową. Poza określeniem tłumaczenia przysięgłe oraz tłumaczenia uwierzytelnione używana jest również nazwa tłumaczenia wierzytelne.

Tłumaczenia przysięgłe – kto je wykonuje?

Osoba wykonująca tłumaczenia przysięgłe nazywana jest tłumaczem przysięgłym. By nim zostać profesjonalista zajmujący się zawodowo tłumaczeniami musi spełnić kilka wymagań wskazanych prawem:
1. posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE, EFTA,
2. znać język polski,
3. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
4. nie być karanym za umyślne przestępstwa,
5. ukończyć studia wyższe zdobywając tytuł magistra,
6. złożyć z wynikiem pozytywnym państwowy „egzamin na tłumacza przysięgłego”.
Osoba która spełnia te wszystkie wymagania, może sygnować tłumaczone teksty pieczęcią tłumacza przysięgłego, zawierającą imię i nazwisko tłumacza, język do którego tłumaczenia posiada on uprawnienia oraz numer ewidencyjny Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która jest zobligowana do przestrzegania paragrafów prawa zapisanych w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za błędy w tłumaczeniu. Zatem jeśli klient tłumacza przysięgłego poniesie straty w wyniku błędnie przeprowadzonego tłumaczenia – może się on ubiegać o odszkodowanie od tłumacza.

tłumaczenia przysięgłe
 
tłumaczenia przysięgłe

Jaką formę mają tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe muszą mieć zawsze postać papierową i być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. We wszystkich  tłumaczeniach, których dokonuje tłumacz, musi się znaleźć również wymieniona pozycja ze specjalnego repertorium, pod którą odnotowuje się dane tłumaczenie lub odpis, oraz informacja czy tłumaczenie sporządzono z oryginału, kopii czy też odpisu.

 

 

Tłumaczenia przysięgłe – kiedy są wymagane?

Jak już wspomniano wyżej, tłumaczenia przysięgłe wymagane będą w przypadku tłumaczenia dokumentów obarczonych konsekwencjami prawnymi – np. umów w firmach lub dokumentów urzędowych: np. aktu urodzenia, aktu zgonu, aktu małżeństwa, dyplomu ukończenia studiów, dowodu rejestracyjnego w przypadku gdy samochód sprowadzany jest z zagranicy, i wiele innych.

 

tłumaczenia przysięgłe
 

Tłumaczenia przysięgłe – cena

Tłumaczenia przysięgłe, z uwagi na wymagania stawiane przed tłumaczem oraz braniem przez niego całkowitej odpowiedzialność za poprawność przekładu, są droższe od tłumaczeń tzw. “zwykłych”. Klient ma jednak pewność, że przetłumaczony dokument zostanie uznany przez kontrahenta lub urząd jako zgodny z oryginałem. Jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem tłumaczenia przysięgłe go, zapraszamy do wykonania bezpłatnej wyceny.

POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA?

Zleć je CAPITAL!

Szybko i tanio wykonamy Twoje zlecenie. Skorzystaj z opcji niezobowiązującej bezpłatnej wyceny, by poznać koszt tłumaczenia.