Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Żyjemy w dobie globalizacji, której stały rozwój i postęp determinowane są przez błyskawiczną skuteczna komunikację możliwą , dzięki nowoczesnym technologiom zapewniającym natychmiastowy przepływ informacji. Językiem, który jako wiodący, towarzyszy temu procesowi, i jest jednocześnie najpopularniejszym językiem na świecie, jest język angielski. Czy w świecie, w którym znajomość tego języka stała się niemal obowiązkowa, jest jeszcze miejsce i zapotrzebowanie na usługi tłumacza języka angielskiego? Zdecydowanie tak, zwłaszcza jeśli przekłady mają być wiarygodne, rzetelne, merytorycznie spójne a tłumaczone dokumenty maj mieć moc prawną. Tłumacz przysięgły języka angielskiego jest osobą, do której należy się wówczas zwrócić.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego a międzynarodowy rozwój firm

Tłumacz przysięgły języka angielskiego i jego praca stanowią nieodzowną część dzisiejszego świata. Tłumacz przysięgły języka angielskiego sporządza tłumaczenia uwierzytelnione (potocznie nazywane tłumaczeniami przysięgłymi), bez których globalizacja i międzynarodowy rozwój były by niemożliwe. Tłumacz przysięgły języka angielskiego i jego usługi niezbędne są w przypadku relacji biznesowych z kontrahentami zagranicznymi. W przypadku firm i korporacji międzynarodowych, tłumacz przysięgły języka angielskiego dokonuje najczęściej przekładu takich dokumentów jak: umowy handlowe, dokumenty sprzedażowe czy raporty finansowe. Innym przykładem przekładów, jakie tłumacz przysięgły języka angielskiego często sporządza dla firm są dokumenty skarbowe i finansowe (takie jak REGON, NIP,PIT, KRS, ZUS).

Tłumacz przysięgły języka angielskiego realizuje często tłumaczenia pism urzędowych takich jak, między innymi: orzeczenia, zaświadczenia, protokoły czy akta. Jeżeli natomiast potrzebne nam są przekłady dokumentów o charakterze prawniczym czy sądowym, tłumacz przysięgły języka angielskiego wykona tłumaczenia wyroków, pozwów, testamentów, aktów notarialnych czy wypisów z ksiąg wieczystych.

 

Tłumacz przysięgły języka angielskiego a procesy migracyjne

Tłumacz przysięgły języka angielskiego pełni też niezwykle ważną rolę w kwestii usprawnienia procesów migracyjnych, których skala wzrasta z roku na rok. Jeśli wybieramy się do angielskojęzycznego kraju, w którym planujemy zamieszkać, podjąć pracę, czy rozpocząć naukę, tłumacz przysięgły języka angielskiego sporządzi dla nas tłumaczenia stosownych pism urzędowych, a także dokumentów poświadczających nasze wykształcenie czy kompetencje, jak między innymi:  dyplomy, świadectwa szkolne, certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów, indeksy, itp. Jeżeli natomiast staniemy przed koniecznością hospitalizacji czy podjęcia leczenia zagranicą, niezbędne może się okazać, by tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonał  tłumaczenie dokumentacji medycznej czy wyników badań.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego i skorzystanie z jego usług będzie niezbędne również wtedy, gdy sprowadzimy z zagranicy pojazd, którego dokumentacja sporządzona będzie w języku angielskim – wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego jest niezbędne, aby zarejestrować taki pojazd w naszym kraju.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – wymagania

Tłumacz przysięgły języka angielskiego uprawniony jest do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych z i na języka angielski. Aby oficjalnie stać się tłumaczem przysięgłym i zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, kandydat na tłumacza przysięgłego języka angielskiego musi spełnić wszystkie typowe wymagania stawiane przyszłym tłumaczom przysięgłym. Przyszły tłumacz przysięgły języka angielskiego musi zatem posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw UE, znać język polski, być osobą niekaraną i mieć pełna zdolność do czynności prawnych. Przyszły tłumacz przysięgły języka angielskiego musi też posiadać tytuł magistra po skończonych studiach wyższych i pomyślnie zdać państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego z języka angielskiego. Po spełnieniu wszystkich kryteriów formalnych, tłumacz przysięgły języka angielskiego zostaje dopisany do oficjalnego spisu tłumaczy przysięgłych oraz może sygnować tłumaczone teksty pieczęcią tłumacza przysięgłego, zawierającą imię i nazwisko tłumacza, język do którego tłumaczenia posiada on uprawnienia oraz numer ewidencyjny Ministerstwa Sprawiedliwości.